กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถในการรวมตัวของลักษณะผลผลิตและความต้านทาน ต่อเชื้อ Pepper yellow leaf curl Thailand virus ในพริก (Capsicum annuum L.) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy