กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบการใช้สารเจือจางน้ำเชื้อพื้นฐาน (Tris-Egg Yolk) กับสารเจือจางน้ำเชื้อทางการค้า (Andromed®) ในการแช่แข็งน้ำเชื้อแพะต่อคุณภาพตัวอสุจิด้วยเครื่องคาซ่า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy