กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการเคลือบเมล็ดด้วย Captan และ Metalaxyl หลังผ่านการทำไพรม์มิ่งต่อความงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy