กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศักยภาพน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสในการไล่ด้วงงวงข้าวโพด <I>Sitophilus zeamais</I> (Motschulsky) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF