กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำแนกครัวเรือนเกษตรกรที่มีระบบการทำฟาร์มแบบปลูกข้าวเป็นพืชหลักในจังหวัดกำแพงเพชร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF