กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ชีวภัณฑ์แอกติโนไมซีสต์เอนโดไฟต์แบบกระดาษเพื่อควบคุมโรคถอดฝักดาบ ของข้าวไรซ์เบอร์รีในระยะกล้า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF