กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของฤดูกาลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดดาวอินคา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF