กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศักยภาพทางชีวภาพและตารางชีวิตของด้วงเต่าสีส้มเมื่อเลี้ยงด้วยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF