กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พลวัตประชากรและการควบคุมมอดข้าวเปลือกในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF