กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศักยภาพในการควบคุมหนอนใยผักของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงที่คัดแยกจากดินในจังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF