กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบยีน <I>cGH</I> และ <I>IGF-1</I> กับน้ำหนักตัวและการเจริญเติบโตของไก่ไข่มุกอีสาน 2 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF