กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับปรุงสายพันธุ์เชื้อรา <I>Cordyceps tenuipes</I> (Peck) เพื่อการผลิตเห็ดถั่งเฉ้าหิมะบนดักแด้ไหม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF