กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกสำหรับการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกอ้อย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF