กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสะสมธาตุสังกะสีในข้าวไร่และข้าวนาสวนภายใต้การปลูกแบบไม่ขังน้ำและน้ำขัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF