กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารในถั่วฝักยาวไร้ค้าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF