กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบของแอนโทไซยานินและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของดอกกล้วยไม้ช้าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF