กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการโซ่อุปทานของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตําบลเสือเฒ่า อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF