กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบและสร้างแพปลูกพืชลอยน้ำด้วยผักตบชวา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF