กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF