Return to Article Details ปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินบริเวณเหมืองแร่ทองคำเก่า ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส Download Download PDF