กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินศักยภาพทำเลที่เหมาะสมและศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลและผลไม้ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและจังหวัดจันทบุรี (EEC+1) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล