กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตัวแบบการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควัน ของประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล