กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจำลองเชิงตัวเลขของการถ่ายเทความร้อนและการไหลในเจ็ตพุ่งชนโดยใช้ของไหลนาโนไททาเนียมออกไซด์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล