กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ปริมาณฟีนอลิกรวม และรอยพิมพ์ โครมาโตกราฟีของกะเม็งตัวเมีย กะเม็งตัวผู้ และกระดุมทองเลื้อย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล