กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Mutagenesis induction of Moniliella sp. BCC25224 using combination of UV and ethyl methanesulfonate (EMS) for erythritol production Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล