Return to Article Details อิทธิพลของความสูงการตัดและระยะปลูกที่รองรับการใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวกระถินยักษ์ภายใต้พื้นที่ดินทรายและเค็มเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล