Return to Article Details ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเพส อะไมเลส และแอลฟา-กลูโคซิเดสของพืชสมุนไพรไทย Download Download PDF