Return to Article Details สูตรของเมทริกซ์เลขชี้กำลังสำหรับเมทริกซ์จำนวนจริงสมมาตรเสมือนอันดับ 5 Download Download PDF