กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เครื่องทำาน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF