กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศักยภาพการผลิตถั่วเขียวอินทรีย์ ภายใต้ชุดดินโพนพิสัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF