การผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจากเตาแบบ Inverted Downdraft โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง

Authors

  • วราภรณ์ ทุมชาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร 054-237352 โทรสาร 054-241079

Keywords:

โปรดิวเซอร์แก๊ส, เตาแบบ Inverted Downdraft, เชื้อเพลิงแกลบ, producer gas, Inverted Downdraft Stove, Rice husk a fuel

Abstract

เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบ Inverted Downdraft สามารถผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สหรือแก๊สชีวมวลได้โดยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น เป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงด้วยการจำกัดอากาศหรือออกซิเจนให้เหมาะสมลักษณะห้องเผาไหม้เป็นทรงกระบอกเพื่อการวางหัวเตาที่เหมือนกับหัวเตาแก๊สหุงต้ม LPG บรรจุเชื้อเพลิงแกลบได้ประมาณ 1.3 กิโลกรัม เป่าอากาศเข้าห้องเผาไหม้ด้วยพัดลมจากด้านล่าง จุดติดเชื้อเพลิงจากด้านบน นำไปทดลองใช้ในครัวเรือนของชุมชน บ้านร่มเย็น หมู่ 8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 5 ครัวเรือน จากการศึกษาพบว่าโปรดิวเซอร์แก๊สที่ผลิตได้จากเตาแบบ Inverted Downdraft ให้อุณหภูมิสูง มีเปลวไฟที่ใกล้เคียงแก๊สหุงต้ม LPG การเผาไหม้ขึ้นอยู่กับการควบคุมความเร็วลมพัดลมของเตา มีการปรับความเร็วลม 4 ระดับที่ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้คือ 3, 6, 9 และ 12 โวลต์ มีค่าความเร็วลมเฉลี่ยตามลำดับคือ 4.89, 7.41, 9.41 และ 10.21 เมตรต่อวินาที น้ำเดือดที่อุณหภูมิ 60, 97, 97 และ 97 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาประมาณ 60, 14, 12 และ 8 นาที รักษาระดับอุณหภูมิได้ยาวนานประมาณ 6, 20, 20 และ 23 นาที ใช้กระแสไฟฟ้า 0.07, 0.08, 0.09 และ 0.11 แอมแปร์ กำลังไฟฟ้า 9, 14, 20 และ 25 วัตต์ และเตาแก๊สซิไฟเออร์มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี

 


Producer Gas Production using Rice Husk a Fuel by Inverted Downdraft Stove

An inverted downdraft gasifier can produce the producer gas or the biomass gas by the gasification process. This process burns fuels with appropriate limitation of the air or oxygen. The combustion chamber is a cylinder for placing the burner head gas stove in a similar way to cooking with LPG gas. The fuel comprises about 1.3 kilograms of rice husk. Air is blown into the combustion chamber by a fan from below. The fuel ignites from the top. Test users were from a community of 5 households in Bannromyen M. 8, Tambonnikompathana, Amphoemueang, Lampang. The results found that the producer gas from an inverted downdraft gasifier has a high temperature. The flame is similar to when cooking with LPG gas. The burning depends on the air velocity from the fan of the gas stove. The voltage can be adjusted to alter the air velocity at 4 levels: 3, 6, 9 and 12 volts. It produced 4.89, 7.41, 9.41 and 10.21 m/s (air velocity); 60, 97, 97 and 97 degrees celsius (boiling water about 60, 14, 12 and 8 minute); lasted about 6, 20, 20 and 23 minutes; 0.07, 0.08, 0.09 and 0.11 A (current); 9, 14, 20 and 25 W (power). The gasifier has a payback period of about 2 years.

Downloads