การบริการโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่

Authors

  • พงศ์ หรดาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ (02) 522-6637

Keywords:

การบริหารโรงงาน, โรงงานผลิต, ศูนย์ผลิต, หน่วยผลิต, Management, Inductile Factoring, Modern

Abstract

-

 

Modern Factoring Management 

In order to survive competition in industrial business and the rapid changes in society, economy, politics, and technology, leaders in industrial manufacture need to change the structure of their factories from that of the conventional factory to the focused factory. The focused factory urges manufacturers to focus each plant on a limited, concise, manageable set of products, technologies, volumes, and markets.In order to change into a focused factory, it is necessary that the plant manager must understand basic concepts, basic factors and the styles underlying focused manufacturing.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย