การพัฒนาระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีอัตโนมัติด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย

Authors

  • อุไร เงินงอก
  • สุรศักดิ์ แพน้อย

DOI:

https://doi.org/10.14456/itjlp.2015.1

Keywords:

ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีอัตโนมัติ, ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์, system of artillery units for automatic, military radio

Abstract

การพัฒนาระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีอัตโนมัติด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับกองพัน โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ส่งข้อมูลผ่านการติดต่อสื่อสารวิทยุทางทหาร และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบการพัฒนาระบบ การทดสอบและการประเมินผลความถูกต้องของระบบที่พัฒนาจากการศึกษาพบว่า ระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่ทางยุทธวิธีอัตโนมัติด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับกองพันที่พัฒนามีผลการทดสอบการคำนวณหาหลักฐานยิงถูกต้องร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือคำนวณการยิงที่ใช้ในกองพันทหารปืนใหญ่ในปัจจุบัน และส่วนปฏิบัติการของระบบอำนวยการยิงปืนทางยุทธวิธีประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการยิง ผู้ตรวจการณ์หน้า และนายทหารประสานการยิงสนับสนุน สามารถเชื่อมโยงประสานภารกิจผ่านระบบเครือข่ายวิทยุทหารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นระบบที่พัฒนายังสามารถควบคุมการทำงานด้วยการสั่งการจากผู้ปฏิบัติงานหรือทำงานแบบอัตโนมัติ

Development of fire direction computing system of artillery units for automatic performance by using computer wireless network.

An automatic artillery fire control system has been developed through the use of a micro computer, military radio and wireless networks. The procedure included system analysis and design; system development; and testing and evaluation. The results show that when compared with the current targeting system used by the artillery regiment, the newly developed fire control system is able to calculate the on-target accuracy with 100% certainty. By using military radio and wireless networks, the system was able to communicate and link all related functional data, including the battalion fire direction center, the battery fire direction center, forward observers and fire support officers at maneuver units. In addition, the system can be operated either manually or automatically.

Downloads

Published

2015-07-01