5. ระบบประเมินความน่าเชื่อถือข่าวสารจากทวิตเตอร์แบบรีลไทม์

Authors

  • นำพล เพชรผดุง
  • กานดา สายแก้ว

DOI:

https://doi.org/10.14456/itjlp.2015.15

Keywords:

สื่อสังคมออนไลน์, ทวิตเตอร์, ความน่าเชื่อถือของข้อมูล, Social media, Twitter, Information credibility

Abstract

ทวิตเตอร์เป็นสื่อโซเชียลมีเดียหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการใช้งานมาก ผู้ใช้ทวิตเตอร์มักใช้ทวิตเตอร์เพื่อติดตามและแบ่งปันข่าวล่าสุดเพราะทวิตเตอร์สามารถกระจายข่าวให้กับผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม ข่าวที่กระจายอาจเป็นข่าวลือที่เป็นเท็จ ซึ่งก็จะทำให้ผู้คนจำนวนมาก รู้สึกตกใจ บทความนี้จึงได้นำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวบนทวิตเตอร์ โดยสร้างโมเดลจำแนกข้อมูลของการวิเคราะห์คุณลักษณะของทวิตเตอร์ในการประเมินความน่าเชื่อถือของข่าว ผลการทดลองกับข่าวทวีตภาษาไทยพบว่าเครื่องมือประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวบนทวิตเตอร์ที่บทความนี้นำเสนอและพัฒนามีความแม่นยำมากกว่าเครื่องมือที่มีอยู่แล้วประมาณร้อยละ 24.2 และใช้เวลาน้อยกว่าประมาณร้อยละ 90.35

Real Time Credibility Evaluation System for News on Twitter.

Twitter is one of popular social media nowadays. Twitter users usually read posts and share news because it can spread information quickly to users. However, if the distributed news is a false rumor, this may cause a large number of people to feel shocked. This paper thus proposes a credibility evaluation tool for news on Twitter that can achieve accuracy using classification model development based on Twitter features analysis.  Our experimental result on Thai tweet news shows that our system outperforms the existing tool with the increased accuracy about 24.2% while requiring processing time less than that of the existing tool about 90.35%

Downloads

Published

2015-12-26