7. การระบุผู้ต้องสงสัยจากรูปแบบในประวัติการโทร

Authors

  • ยศวีร์ ล่องทอง
  • รุจ เอกะวิภาต
  • ธนัสนี เพียรตระกูล
  • ลลิตา นฤปิยะกุล

DOI:

https://doi.org/10.14456/itjlp.2015.17

Keywords:

วิเคราะห์บันทึกการโทร, การติดตามการใช้โทรศัพท์, รูปแบบการโทร, Call log analysis, Phone tracking, Calling pattern

Abstract

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของทุกคน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน และคนอื่น ๆ อาชญากรได้นำเอาเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อคดี ทำให้การติดตามการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัยและเครือข่ายมีความสำคัญมาก แต่การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สามารถทำได้ง่ายและผู้ใช้งานอาจไม่ใช่เจ้าของเบอร์ตามที่แจ้งไว้ งานวิจัยนี้จึงได้เสนอวิธีการติดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ต้องสงสัยเปลี่ยนไปเพื่อหลบหนีจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ โดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมการโทรที่ได้จากประวัติการโทรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล ซึ่งพิจารณาจากกลุ่มหมายเลขที่ผู้ต้องสงสัยเคยติดต่อ และความถี่ในการโทร ผลการวิจัยพบว่าวิธีการที่นำมาใช้เปรียบเทียบข้อมูลทั้งสองชุดนั้นให้ผลในการตรวจจับได้มากกว่าร้อยละ 90 ของหมายเลขที่ใช้ในการทดสอบ

Identifying Suspects from Call Log Pattern.

Smart phone is one of technologies that used widely today. Many people often use smart phones to contact their families, friends, colleagues, etc. Criminals use mobile technology to plan and communicate among their groups. Investigators can analyze and obtain suspect’s information from call logs, derived from smart phones and monthly phone bills. In many cases, the suspects changed their phone numbers to avoid tracking. The problem is that the investigators have difficulty to track these suspects from their call logs. In this paper, we introduce the process of tracking telephone number based on call logs. Our hypothesis is that each user has a unique calling behavior pattern. Calling pattern is importance for tracking suspect’s telephone number. To compare the calling patterns, we consider common contact groups and calling frequencies. The experimental results on real call logs demonstrate that   our method can track telephone number more than 90% of correct matching.

Downloads

Published

2015-12-26