11. แอม วันเดอร์ริ่ง : ต้นแบบระบบจัดการพฤติกรรมการเดินหลง โดยใช้เทคนิคกระแสข้อมูลภูมิสารสนเทศ

Authors

  • สุรศักดิ์ วาจี
  • กรวัสส์ ธณะทรัพย์จินดา
  • วัศวี แสนศรีมหาชัย

DOI:

https://doi.org/10.14456/itjlp.2015.21

Keywords:

การเดินหลง, โรคสมองเสื่อม, การประมวลผลกระแสข้อมูล, Wandering, Dementia, Stream processing

Abstract

จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราเพื่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ปัญหาที่พบมากในผู้สูงอายุ มีผลมาจากความเสื่อมโทรมของสุขภาพที่เกิดตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น หนึ่งในปัญหาที่สำคัญของผู้สูงอายุ คือ ภาวะความถดถอยในการทำงานของสมอง หรือที่รู้จักกันในนามของโรคสมองเสื่อม ซึ่งภาวะดังกล่าวนำมาสู่ พฤติกรรมการเดินหลง (Wandering behavior) ซึ่งคือพฤติกรรมที่ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเดินอย่างไร้จุดหมาย เดินซ้ำไปซ้ำมา ลืมสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผู้สูงอายุอาจเกิดอันตรายตามมาทั้งการเกิดอุบัติเหตุ การสูญหาย บ่อยครั้งเป็นอันตรายถึงชีวิต เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของผู้สูงอายุและลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบที่สนับสนุนการจัดการพฤติกรรมการเดินหลงอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นแบบระบบที่พัฒนาขึ้นประยุกต์ใช้เทคนิคกระแสข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีจีพีเอส (GPS) เพื่อระบุตำแหน่งและตรวจจับพฤติกรรมการเดินหลงของผู้สูงอายุแบบทันที (Real-time) อีกทั้งระบบยังถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดหน้าจอของอุปกรณ์

I’m Wandering: A Prototype Wandering Management System Using Geo-Stream Technique.

In recent years, the elderly population in Thailand has grown rapidly and continuously. These indicators illustrate the fact that Thailand is entering into a full-fledged aging society. The elderly are usually faced with many problems resulting from the deterioration of health with increasing age. One of the major problems comes in the form of a decline in mental ability, commonly called dementia. This problem leads to wandering behavior - aimless movement and repetitive locomotion with no identifiable goal. The wandering behavior often results in negative consequences such as getting lost and serious injury or eventually death. To reduce such negative consequences, we propose a novel system that efficiently manages wandering behavior. Our prototype system applies geo-stream based technique together with GPS technology to identify location and detect wandering behavior of the elderly in real-time. In addition, the system can run on both general purpose computers and a range of mobile devices over the Internet using a responsive user interface.

Downloads

Published

2015-12-26