การใช้มิวซิเลจแห้งจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกล้วยหอม : Utilization of Mucilage from Hairy Basil Seed (Ocimum canum Sims) as a Stabilizer in Banana Ice Cream

Main Article Content

ปิยนุสร์ น้อยด้วง
วชิรพันธ์ จันทร์พงษ์

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
น้อยด้วง ป., & จันทร์พงษ์ ว. (2015). การใช้มิวซิเลจแห้งจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกล้วยหอม : Utilization of Mucilage from Hairy Basil Seed (Ocimum canum Sims) as a Stabilizer in Banana Ice Cream. Journal of Food Technology, Siam University, 2(1), 18–27. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38350
Section
บทความวิจัย (Research Articles)