ประสบการณ์จากการได้รับทุนไปทาวิจัย ณ มหาวิทยาลัยโอซากา

Main Article Content

สุภาพร พงษ์มณี

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พงษ์มณี ส. (2015). ประสบการณ์จากการได้รับทุนไปทาวิจัย ณ มหาวิทยาลัยโอซากา. Journal of Food Technology, Siam University, 2(1), 54–58. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38355
Section
สาระความรู้