โปรไบโอติกและพรีไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณอย่างไร

Main Article Content

อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ชัยกุลเสรีวัฒน์ อ. (2015). โปรไบโอติกและพรีไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณอย่างไร. Journal of Food Technology, Siam University, 2(1), 62. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38359
Section
สาระความรู้