ฮีสตามีน คือ อะไร?

Main Article Content

ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศิริเลิศ ธ. (2015). ฮีสตามีน คือ อะไร?. Journal of Food Technology, Siam University, 4(1), 4–6. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38366
Section
สาระความรู้