Published: 2015-08-18

ไขมันทรานส์: ข้อมูลบนฉลากโภชนาการที่ควรรู้ : Trans Fat and Nutrition Labeling

มารุจ ลิมปะวัฒนะ, วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

11-15

พาสต้าเสริมเส้นใยจากแป้งถั่วแดงหลวง

จิรนาถ ทิพย์รักษา, สุภักษร นุดวงแก้ว

16-22

การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวกล้อง

อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์, อรชูล กอสะเกต

34-41

การเสริมเส้นใยอาหารในเฟรนช์ฟรายด์จากมันสำปะหลัง

ปิยนุสร์ น้อยด้วง, สุภาสินี แก่นแก้ว

42-49