แอสตาแซนธิน: คุณค่าที่มากกว่าความเป็นสี (Astaxanthin: More Values than Solely As a Colorant)

Main Article Content

วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
มารุจ ลิมปะวัฒนะ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คล้ายประดิษฐ์ ว., & ลิมปะวัฒนะ ม. (2015). แอสตาแซนธิน: คุณค่าที่มากกว่าความเป็นสี (Astaxanthin: More Values than Solely As a Colorant). Journal of Food Technology, Siam University, 5(1), 7–12. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/38384
Section
บทความวิชาการ (Academic Article)