การทำความเย็นโดยใช้ระบบแปรงหมุนเพื่อผลิตการระเหยของนํ้า

Authors

  • จิรประภา กิมสุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

ระบบการทำความเย็นแบบระเหย, แปรงหมุน, Evaporative cooling, Rotating brush

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการนำแปรงหมุนมาทำงานเดี่ยวๆ ซึ่งเมื่อนำละอองนํ้ามาสเปรย์ลงบน
แปรงหมุนในขณะที่แปรงหมุนนำหมุนอยู่ ก็จะทำให้ระบบนี้กลายเป็นระบบการทำความเย็นแบบระเหย ระบบการทำงานนี้จะให้อุณหภูมิของอากาศที่ตํ่าลง การทดลองจะมีการเปลี่ยนค่าของตัวแปรต่างๆ คือ ค่าความเร็วของการหมุนแปงง อัตราการไหลของนํ้าที่มาสเปรย์ลงบนแปรง และอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าระบบ ผลที่ได้จากการทดลอง พบว่าอุณหภูมิของอากาศที่ขาออกนั้นจะลดลงเนื่องจากการสเปรย์นํ้าลงบนแปรง อย่างไรก็ตามการที่จะปรับค่าของตัวแปรงต่างๆ นั้น (ความเร็วของแปรงและอัตราการไหลของนํ้า) จะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการอากาศในการที่จะนำไปลดอุณหภูมิภายในห้อง


To use a Rotating Brush Evaporative Cooling to Produce Cooling System

This paper investigates the rotating brush’s performance when used in isolation. The rotating brush system (with water sprayed on top of the rotating brush) was designed to work as an evaporative cooling system. This system provides cool air. The experiment involved varying the speed of the rotating brush, the water spray flow rate and the air inlet water temperature of each test case. The results of this experiment show that the air outlet temperature was reduced by water spray temperature influence. However, the degrees to which the water flow rate and speed of the rotating brush need to be adjusted are dependent on the amount of cooling air required to effectively cool a room.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)