วงจรกำเนิดสัญญาณไพล็อตโทนเพื่อใช้สาธิตการซิงโครไนซ์ของสัญญาณ

Authors

  • สมภพ ผดุงพันธ์
  • ธนกูล สืบวงค์

Abstract

 บทความนี้นำเสนอการออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณไพล็อตโทน เพื่อใช้สาธิตการซิงโครไนซ์ของสัญญาณ Stereo Multiplex ในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องส่งวิทยุ โดยใช้ไอซีที่ทำหน้าที่ Stereo Demodulator ในภาครับสัญญาณ ซึ่งจากผลการทดลอง เมื่อนำสัญญาณเอาต์พุตไปมอดูเลทกับคลื่นพาห์ของเครื่องส่งวิทยุระบบ FM แล้ว เครื่องรับและเครื่องส่ง สามารถซิงโครไนซ์ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : สัญญาณไพล็อตโทน เครื่องส่ง FM Stereo Multiplex

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

ผดุงพันธ์ ส., & สืบวงค์ ธ. (2011). วงจรกำเนิดสัญญาณไพล็อตโทนเพื่อใช้สาธิตการซิงโครไนซ์ของสัญญาณ. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53630