โรคกบนาจากฟาร์มเลี้ยงในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

Authors

  • สุรเสน ศรีริกานนท์

Abstract

 ทำการศึกษาเกี่ยวกับการติดเชื้อในกบนาจากฟาร์มเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดตรัง กระบี่ สตูล นครศรีธรรมราชและพัทลุง ระหว่างเดือนตุลาคม 2546 - กุมภาพันธ์ 2548 เพื่อศึกษาชนิดของแบคทีเรีย ปรสิต และคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงกบ โดยเก็บตัวอย่างกบขนาดความยาวเหยียด 4-7 ซม. จังหวัดละ 60 ตัว รวมทั้งสิ้น 300 ตัว ผลการศึกษาพบว่า สามารถแยกเชื้อแบคทีเรีย 8 ชนิด คือ Flavobacterium indologenes, Staphylococcus sciuri, Aeromonas caviae, Bacillus brevis, Micrococcus spp, Bacillus cereus, Weeksella virosa และ Vibrio parahaemolyticus พบปรสิต 3 ชนิด คือ Opalina sp., Protoopalina sp. และ Balantidium sp. สำหรับคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงพบว่า ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ ความเป็นด่างแอมโมเนียรวมและไฮโดรเจนซัลไฟด์ มีปริมาณที่ไม่เหมาะสมในการเลี้ยงกบ
คำสำคัญ : โรค, กบนา ,ฟาร์มเลี้ยง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

ศรีริกานนท์ ส. (2011). โรคกบนาจากฟาร์มเลี้ยงในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53646

Issue

Section

บทความวิจัย