ธุรกิจเครือข่าย : พัฒนาการขายตรงที่ก้าวไกล

Authors

  • อาบิดะ บริพันธ์

Abstract

 ธุรกิจเครือข่ายมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจ และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้สนใจในการเป็นเจ้าของกิจการ บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจต่อธุรกิจเครือข่ายในส่วนของนิยามประเภทและแนวโน้มการเติบโต โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์และสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่าย และพบว่า ธุรกิจเครือข่ายเป็นการขายตรงรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นช่องทางการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคที่แตกต่างจากช่องทางค้าปลีกทั่วไป โดยนำส่วนแบ่งทางการตลาดที่เป็นกำไรในช่องทางค้าปลีกผันกลับสู่ผู้บริโภคและนักธุรกิจอิสระของบริษัท ตามแผนการตลาดที่แต่ละบริษัทกำหนด ซึ่งแผนการตลาดในธุรกิจเครือข่ายแบ่งเป็น 7 แผนระบบ คือ แผนระบบสแตร์ สเต็ป ( stair step ) แผนระบบเบรก อะเวย์ ( break away ) แผนระบบแมทริกซ์ ( metrix ) แผนระบบไบนารี ( binary ) แผนระบบยูนิเลเวล ( unilevel ) แผนระบบแมทชิ่ง ( matching ) และแผนระบบผสมผสาน ( party plan ) โดยแผนแต่ละระบบมีข้อเด่นและข้อด้อยแตกต่างกันไป ส่วนลักษณะของธุรกิจเครือข่ายอาจมีลักษณะบางประการใกล้เคียงกับระบบปิรามิด หรือแชร์ลูกโซ่ที่เป็นระบบผิดกฎหมาย ทำให้เป็นที่เข้าใจผิดได้ง่าย ขณะที่ธุรกิจเครือข่ายเป็นแนวโน้มของธุรกิจในโลกอนาคตและกำลังเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้น ธุรกิจเครือข่ายเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้และเข้าใจ สามารถเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจเครือข่ายที่ดีกับแชร์ลูกโซ่ หรือธุรกิจแอบแฝงได้
คำสำคัญ : ธุรกิจเครือข่าย การขายตรง แผนการตลาด แนวโน้มการเติบโต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-14

How to Cite

บริพันธ์ อ. (2011). ธุรกิจเครือข่าย : พัฒนาการขายตรงที่ก้าวไกล. Princess of Naradhiwas University Journal, 1(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53651

Issue

Section

บทความวิชาการ