การซื้อขายแบบผ่อนส่ง : บทบัญญัติและหลักปฏิบัติตามกฎหมายอิสลาม

Authors

  • อานิส พัฒนปรีชาวงศ์

Abstract

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักธุรกิจมุสลิมและผู้บริโภคมุสลิมเกี่ยวกับบทบัญญัติและหลักปฏิบัติการซื้อขายแบบผ่อนส่งตามกฎหมายอิสลาม ในปัจจุบัน การซื้อขายแบบผ่อนส่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ทั้งนี้เพราะผู้มีรายได้จำกัดไม่สามารถซื้อสินค้าทุกอย่างที่ต้องการด้วยเงินสด จึงจำเป็นต้องซื้อแบบผ่อนส่ง แนวคิดในการเขียนบทความนี้เกิดขึ้นเพราะการสังเกตและการสัมภาษณ์นักธุรกิจมุสลิมและผู้บริโภคมุสลิมส่วนหนึ่ง หลังจากการสังเกตและการสอบถามของผู้เขียนพบว่า ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อซึ่งเป็นชาวมุสลิมยังขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อขายแบบผ่อนส่งตามหลักการอิสลาม บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายบทบัญญัติและหลักปฏิบัติการซื้อขายแบบผ่อนส่งตามกฎหมายอิสลาม.
คำสำคัญ : การซื้อขายแบบผ่อนส่ง บทบัญญัติ หลักปฏิบัติตามกฎหมายอิสลาม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-15

How to Cite

พัฒนปรีชาวงศ์ อ. (2011). การซื้อขายแบบผ่อนส่ง : บทบัญญัติและหลักปฏิบัติตามกฎหมายอิสลาม. Princess of Naradhiwas University Journal, 2(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53665

Issue

Section

บทความวิชาการ