การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก

Authors

  • ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
  • ยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์

Abstract

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-09-16

How to Cite

ศิริพันธุ์ ศ., & ศรีสวัสดิ์ ย. (2011). การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53695

Issue

Section

บทความพิเศษ