การลดความซับซ้อนในการออกแบบเชิงวิศวกรรม

Authors

  • ณัฐวุฒิ จันทร์ทอง

Abstract

 ในงานด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  วิศวกรและนักออกแบบ  ต้องเผชิญกับความซับซ้อน (Complexity) ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ การทำความเข้าใจถึงแหล่งที่มารวมถึงการเรียนรู้แนวทางหรือวิธีการในการลดความซับซ้อนในการออกแบบ  จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านกระบวนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดและมีต้นทุนต่ำ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานของระบบที่ต้องการออกแบบอย่างชัดเจนและแบ่งแยกย่อยระบบการออกแบบ (Design Decomposition) โดยยึดหลักการทำงานอย่างเป็นอิสระจากกันของแต่ละหน้าที่การทำงาน (Functional Independence) และการวิเคราะห์ประเมินผลทางเลือกโดยคำนวณหาความน่าจะเป็นของความสำเร็จของแต่ละทางเลือก (Probability of Success)  เหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบและการลดความซับซ้อนในงานวิศวกรรม
คำสำคัญ : ความซับซ้อน การออกแบบ วิศวกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-12-29

How to Cite

จันทร์ทอง ณ. (2011). การลดความซับซ้อนในการออกแบบเชิงวิศวกรรม. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53726

Issue

Section

บทความวิชาการ