มุมมองใหม่งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19

Authors

  • จักรพงศ์ จิระแพทย์

Abstract

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2011-12-29

How to Cite

จิระแพทย์ จ. (2011). มุมมองใหม่งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19. Princess of Naradhiwas University Journal, 4(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53728